ยี่เป็งลานนา 2017

การแสดง

ยี่เป็งลานนา 2017

  • calendar-sale-white

    วันเปิดจำหน่าย วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560, 10:00 น.

แชร์

ผังการแสดง & รอบการแสดง

วันที่แสดง
เวลา
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด 
วันที่: วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
สถานที่จัดงาน: ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 
กำหนดการ
18.00 
ต้อนรับท่านเข้าสู่บริเวณสถานที่จัดงาน ตรวจบัตรเข้างาน
18.30 
ต้อนรับท่านเข้าสู่เทศกาลยี่เป็ง โดยมีขบวนฆ้อง และกลองยาวต้อนรับ
19.00 
เชิญรับประทานอาหาร ภายในงานได้ตามอัธยาศัย
20.00 
ร่วมสนุกกับกิจกรรม การแสดง ฟ้อน/รำ และการละเล่น ในบริเวณส่วนจัดแสดง และลอยกระทง ณ สถานที่ที่จัดให้
21.00 
พร้อมกันที่ บริเวณ ลานปล่อยโคม เพื่อสดับรับฟังพระสงฆ์สวดทำพิธี
21.15 
พระสงฆ์ สวดทำพิธีทางศาสนา เป็นเวลา 15 นาที และทำสมาธิ 1 นาที ก่อนการปล่อยโคม
21.30 
ปล่อยโคมลอย
22.00 
เสร็จพิธี

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับ
1. 
บัตรเขางาน 1 ใบ ต่อ 1 คน
2. 
ของที่ระลึก
3. 
สามารถรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ที่จัดเตรียมไว้ให้ภายในงาน
4. 
กระทงใบตอง 1 ใบ
5. 
โคม 2 ใบ ต่อ 1 คน
6. 
รับชมการแสดง และร่วมกิจกรรมการละเล่นต่างๆ ภายในงานในส่วนลานกิจกรรม

จุดมุ่งหวัง: 
เพื่อสืบสานประเพณีพร้อมกับการพัฒนาสังคม และชุมชนเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน "ร่วมพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้า  เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน"

ภายในงานมีการจัดการแสดงของชาวเขาเผ่าต่างๆ และการละเล่นพื้นบ้านของชาวท้องถิ่น รวมถึงมีการจำลองกาดหมั้วแบบชาวล้านนา ให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุก และรับประทานอาหารไทยล้านนาในรูปแบบของวิถีชาวบ้าน รวมถึงจุดสำคัญภายในงานคือการลอยกระทง และปล่อยโคมยี่เป็งเพื่อเป็นพุทธบูชา พระเกตุแก้วจุฬามณี 

การปล่อยโคมลอย ถือเป็นประเพณโบราณที่สำคัญประเพณีหนึ่ง มีปรากฏให้เห็นในทุกภาค ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป แต่จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากกับชาวบ้านล้านนาในภาคเหนือ โดยชาวล้านนาเชื่อว่าการจุดโคมลอย แล้วปล่อยขึ้นฟ้า เป็นการบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี บนสวรรค์ และยังเป็นการปล่อยทุกข์ปล่อยโศก และเรื่องร้ายให้ออกไปจากตัว ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ต้อนรับแต่สิ่งดีๆ ตามที่ได้ขอพรกันไปก่อนจะปล่อยโคม แต่เดิมประเพณีลอยโคมนี้คนไทยได้รับอิทธิพลมาจากพิธีทางพราหมณ์ที่จะทำการลอยโคมเพื่อบูชาเทพเจ้า บางตำราก็มีความเชื่อกันว่า การปล่อยโคมลอยเปรียบเสมือนการลอยกระทง ซึ่งมีความหมายเกี่ยวข้องกับการปล่อยทุกข์โศก ให้ลอยไปกับแม่น้ำ แล้วยังเป็นการขอขมาพระแม่คงคาอีกด้วย แต่ไม่ว่าความเชื่อจะเป็นอย่างไร ประเพณีการปล่อยโคม ก็ยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบัน ที่เรียกกันว่า ประเพณียี่เป็ง

ยี่เป็ง เป็นภาษาเหนือ ยี่ แปลว่า สอง และคำว่า เป็ง ตรงกับคำว่า เพ็ง หรือ เพ็ญ หมายถึงพระจันทร์เต็มดวง คือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 2 นั่นเอง จะมีการเทศน์มหาชาติ  ชาวบ้านจะพากันไปทำบุญ และตกแต่งบ้านต้อนรับสิ่งมงคลด้วยต้นกล้วย อ้อย ทางมะพร้าว ดอกไม้ จึงทำให้ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติ พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตอย่างเชียงใหม่ ส่งผลให้ค่ำคืนนั้นท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยแสงสว่างจากโคมลอย มองดูสวยงามระยิบระยับอยู่ไกลๆ

รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานในครั้งนี้  เพื่อหางบประมาณมาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาคเหนือ เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอาชีพของเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนและผู้ที่สนใจเข้ามาเพื่อศึกษาศิลปาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานประเพณีพร้อมกับการพัฒนาสังคม และชุมชนเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในท้องถิ่น โดยชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร, สิ่งของ, วัสดุ,อุปกรณ์ในการจัดงานในครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าในชุมชนที่ชาวบ้าน และนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ได้ผลิต และจัดทำออกมาเพื่ิิอเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัว ทางผู้จัดได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการท่องเที่ยวที่สามารถนำเอาวิถีชีวิตชาวบ้านและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ทำให้ชาวบ้านและเยาวชนเกิดอาชีพและรู้สึกรักบ้านเกิด  ทั้งนี้การพัฒนาชุมชนและสถานที่ จะเริ่มจากการสร้างห้องน้ำในบริเวณพื้นที่จัดงานดังกล่าว เป็นอย่างแรก เพื่อใช้ในงานของสาธารณะประโยชน์ต่อไป และปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560 นี้

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย:
เนื่องจาก พิธีกรรมการสวดมนต์, ทำสมาธิ และการปล่อยโคมลอย เป็นส่วนสำคัญของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา จึงควรปฏิบัติตาม คำแนะนำของพิธีกรอย่างเคร่งครัด เพื่อความสงบสุข และความปลอดภัย

การถ่ายภาพ:
1. 
งดเข้าไปถ่ายภาพในบริเวณพิธีกรรม
2. 
สามารถถ่ายภาพจากบริเวณพื้นที่นั่งได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์เสริม คือ ไม้แขนยืด,บันได, ขาตั้งกล้อง, รางล้อเลื่อน ในพื้นที่นั่ง