Promotion and Discount มาม่า presents THE TIME MACHINE CONCERT

มาม่า presents THE TIME MACHINE CONCERT


มาม่า
แสดงใบเสร็จเมื่อซื้อสินค้า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตรามาม่า รสใดก็ได้ขั้นต่ำจำนวน 100 บาท
(ใบเสร็จตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป)
รับสิทธิ์ส่วนลด 15% ต่อบัตร 1 ใบ (บัตรมีจำนวนจำกัด)
เฉพาะจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์เท่านั้น
*ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่แสดงใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าชั้นนำ และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปมาแสดงเท่านั้น
 
น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
 
แสดงฝาขวดพลาสติกสีเขียว ผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง 
จำนวน 5 ฝา รับสิทธิ์ส่วนลด 15% ต่อบัตร 1 ใบ
(บัตรมีจำนวนจำกัด)
เฉพาะจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์เท่านั้น