AFF U23 CHAMPIONSHIP 2023 : Final

กีฬา

AFF U23 CHAMPIONSHIP 2023 : Final

  • calendar-white

    วันที่แสดง วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 - วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566

  • pin-linear-white

    สถานที่แสดง สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

  • clock-white

    ประตูเปิด ก่อนการแข่งขันเริ่มประมาณ 2 ชั่วโมง

แชร์

ผังการแสดง & รอบการแสดง

วันที่แสดง
เวลา
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566
MALAYSIA VS THAILAND (16:00)
VIETNAM VS INDONESIA (20:00)

หมายเหตุ
- ตั๋ว 1 ใบ สามารถชมการแข่งขันได้ทั้ง 2 แมตช์

เงื่อนไขการจำหน่ายบัตร
- กรุณาเลือกทีมที่ต้องการเชียร์ตามผังที่กำหนด
- จำหน่ายบัตรผ่านเว็บไซต์เท่านั้น / ซื้อบัตรได้ 4 ใบ ต่อ 1 คำสั่งซื้อ หรือสามารถซื้อได้ที่สนามในวันที่มีการแข่งขัน
- เด็กสูงเกิน 100 ซ.ม. ต้องซื้อบัตร
- ในกรณีบัตรไม่ระบุที่ หากทำบัตรสูญหาย หรือ ไม่ได้นำบัตรไปชม ต้องซื้อบัตรใหม่ทุกกรณี

ขั้นตอนการเข้างาน
- สำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านทางเว็บไซต์สามารถใช้ E-Ticket เข้างานได้เลย สามารถพิมพ์ออกมา หรือ สแกนผ่านมือถือได้ 
** หากไม่ได้รับ Email สามารถตรวจสอบได้ที่ประวัติการสั่งซื้อ **
- ลูกค้าจะได้รับ E-Ticket ทางอีเมล์ หรือตรวจสอบในเว็บไซต์ ที่เมนูสมาชิก ตั๋วของฉัน เพื่อใช้เข้าชมการแข่งขัน
โดยไม่ต้องรับบัตรที่จุดจำหน่ายหรือที่หน้างาน


รายละเอียด

ตารางการแข่งขันฟุตบอล AFF U23 CHAMPIONSHIP 2023