Reading FC Thailand Tour 2015

กีฬา

Reading FC Thailand Tour 2015

  • calendar-sale-white

    วันเปิดจำหน่าย วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558, 10:00 น.

แชร์

ผังการแสดง & รอบการแสดง

วันที่แสดง
เวลา
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558

  • เด็กสูงเกิน 90 เซ็นติเมตร ต้องซื้อบัตรเข้าชม
  • บัตรไม่ระบุที่นั่ง หากทำบัตรสูญหายไม่สามารถออกบัตรให้ใหม่ได้ทุกกรณี
  • จุดจำหน่ายบัตรหน้าสนามเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ 13:00 น.เป็นต้นไป

รายละเอียด

Reading FC Thailand Tour 2015
Thailand All Stars vs Reading FC