บริเวณหน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี

บริเวณหน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี