ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา ออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคารสยามกลการ ปทุมวัน

ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา ออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคารสยามกลการ ปทุมวัน

คอนเสิร์ตฮอลล์ จำนวน 300 ที่นั่ง โดยออกแบบเน้นระบบเสียงระบบเสียงคุณภาพสูง ผนังเวทีปรับได้ 2 แบบ เป็นผนังไม้ มีห้องประชุมย่อย ได้แก่ ห้องสารภี สร้อยสุมาลี เฟื่องฟ้า

ทีอยู่ : 891/1 อาคารสยามกลการ ชั้น 5 ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Email : prachaya@siammotors.com
 
Tel : 0 2215 0830-50,ต่อ 1448, 06 1848 6750
 
Fax 0 2215 0024