ไบเทค บางนา (ฮอลล์ 98-99)

ไบเทค บางนา (ฮอลล์ 98-99)

88 Bangna Trad Road แขวง บางนา Bangna BANGKOK 10260
https://www.facebook.com/pages/ไบเทค-บางนา
E-mail : info@bitec.net 
โทร. (66 2) 749-3939
แฟกซ์. (66 2) 749-3949