ลานอนุสาวรีย์พญางำเมือง ริมกว๊านพะเยา จ.พะเยา

ลานอนุสาวรีย์พญางำเมือง ริมกว๊านพะเยา จ.พะเยา

บางคูเวียง เมืองพะเยา พะเยา 11130