ลิโด้ 2, ลิโด้ คอนเนค สยามสแควร์‬

ลิโด้ 2, ลิโด้ คอนเนค สยามสแควร์‬

ถนน พระรามที่ ๑ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

งานแสดงที่ ลิโด้ 2, ลิโด้ คอนเนค สยามสแควร์‬