สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์

สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์

1 Stadium Dr, สิงคโปร์ 397629