สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

99 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120