สวนเบญจกิติ

สวนเบญจกิติ

ถ. รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110