Siam Amazing Park (สวนสยาม)

Siam Amazing Park (สวนสยาม)

ที่อยู่: 203 ถนน สวนสยาม แขวง คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เปิดทำการ: พฤศจิกายน 2523
พื้นที่: 48 เฮกตาร์
โทรศัพท์: 02 919 7200สยามอะเมซิ่งพาร์ค (Siam Amazing Park) ชื่อเดิม: สวนสยาม เป็นสวนสนุกและสวนน้ำ ตั้งอยู่ที่ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว บนเนื้อที่ 300 ไร่ มีจุดเด่นที่ภายในโครงการมีทะเลเทียมขนาดใหญ่ อันเป็นที่มาของฉายาว่า "ทะเลกรุงเทพ" โดยทะเลเทียมแห่งนี้เป็นทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยการรับรองของบันทึกสถิติโลกกินเนสส์

สยามอะเมซิ่งพาร์ค ในชื่อเดิมคือสวนสยามเปิดดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ. 2523 ดำเนินงานโดย บริษัท อมรพันธ์นคร-สวนสยาม จำกัด โดย นายไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ เป็น ประธานกรรมการ แรกเริ่มมีเพียงสวนน้ำภายหลังจึงได้ซื้อเครื่องเล่นเดิมจากสวนสนุกแฮปปี้แลนด์ที่ได้ปิดกิจการมาให้เปิดบริการ สวนสยามจึงเป็นทั้งสวนน้ำและสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีรางน้ำวน สปา พร้อมเครื่องเล่นทางน้ำครบครัน สไลเดอร์ที่สูงเท่ากับตึก 7 ชั้น ซูเปอร์สไปรัลรางน้ำคดเคี้ยว รถไฟเหาะวอร์เท็กซ์ รถไฟเหาะบูมเมอแรง และเครื่องเล่นอื่นๆอีกเกือบ 40 ชนิด


ภายในสยามอะเมซิ่งพาร์ค
ประกอบด้วย 6 ส่วนคือ
  • สวนน้ำ Water World ประกอบด้วย ไซแอมลากูน ทะเลน้ำจืด สไลเดอร์ยักษ์ ซูเปอร์สไปรัล ธารน้ำวน สปา
  • สวนสนุก มี 4 ส่วนคือ Extreme World, Small World, Adventure World, และ Family World มีเครื่องเล่นเกือบ 40 ชนิด อาทิ Vortex, Boomerang, Giant Drop, Ranger, และ Condor
  • สวนสาระ เช่น พิพิธภัณฑ์ไดโนโธเปีย ผจญภัยแดนไดโนเสาร์
  • สัมมนาจัดเลี้ยง เป็นสถานที่รับรองสำหรับการประชุมหรืองานกิจกรรมต่าง ๆ
  • ค่ายพักแรม สำหรับกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ มีฐานต่าง ๆ ห้องพักแบบเชลเตอร์และเรือนนอน 48 หลัง มีพัดลมปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว
  • สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บางกอก เวิลด์ (โครงการจะแล้วเสร็จปี 2564) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการนำสถาปัตยกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์มาปรับใช้ เช่น ศาลาเฉลิมไทย ศาลาเฉลิมกรุง ห้างแบดแมนแอนด์โก ห้างบี.กริมแอนด์โก เยาวราชไชน่าทาวน์