ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่: 196 หมู่ที่ 4 ถนน คลองท่อ ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000