Bangkok City Ballet School, The 27th Junior Ballet Concert

การแสดง

Bangkok City Ballet School,
The 27th Junior Ballet Concert

  • calendar-sale-white

    วันเปิดจำหน่าย วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567, 10:00 น.

  • price
    ราคาบัตร1,000
แชร์

ผังการแสดง & รอบการแสดง

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หอประชุมใหญ่

ราคาบัตร
1,000 บาท
(บัตรไม่ระบุที่นั่ง : นั่งได้ทุกที่นั่ง ชั้น 1 ยกเว้น Reserved Seats)

วันที่แสดง
เวลา
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567

รายละเอียด

ขอเชิญชมการเเสดงประจำปีของโรงเรียนบางกอกซิตี้บัลเลต์
Bangkok City Ballet School, The 27th Junior Ballet Concert
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567
 
โรงเรียนบางกอกซิตี้บัลเลต์ (Bangkok City Ballet School) ร่วมด้วย คณะบางกอกซิตี้บัลเลต์ (Bangkok City Ballet 
Company) จัดการเเสดงบัลเลต์ประจำปีขึ้นเพื่อเผยเเพร่ศาสตร์การเต้นแบบตะวันตกในประเทศไทย และเพื่อให้นักเรียน
ได้แสดงความสามารถ และเทคนิคการเต้นบนเวทีผ่านการแสดงประจำปีการศึกษา 2566-2567
 
เกี่ยวกับเรา
โรงเรียนบางกอกซิตี้บัลเลต์จัดตั้งขึ้นปีพ.ศ. 2539 โดยใช้หลักสูตรเฉพาะด้านบัลเลต์ ซึ่งออกแบบผสมผสานจากหลาก
หลายสถาบันชั้นน อาทิ Vaganova Medthod (รัสเซีย) Paris Opera Ballet Method (ฝรั่งเศส) Asami Maki Ballet 
(ญี่ปุ่น) Tachibana Ballet School (ญี่ปุ่น) และ Royal Ballet School (อังกฤษ) มาปรับใช้เป็นหลักสูตรเฉพาะของทาง
โรงเรียน บางกอกซิตี้บัลเลต์มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างนักเต้นที่มีคุณภาพ และมีความสามารถรอบด้าน ผ่านการปลูกฝังให้
เด็กๆเรียนรู้ที่จะมีน้ำใจ มีมารยาท มีความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจ ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นมิตร นอกจากนี้
คณาจารย์ของโรงเรียนบางกอกซิตี้บัลเลต์นั้น ล้วนแต่เป็นผู้มีประสบการณ์การแสดงกับคณะบัลเลต์ และมีประกาศนียบัตร
รับรองจาก Royal Academy of Dance (ลอนดอน) สถาบันชั้นนำระดับสากลที่น่าเชื่อถือ เด็กๆจะได้เรียนรู้จากคุณครูที่ดี
ที่สุดตั้งแต่ก้าวแรกของพวกเขา
 
โรงเรียนบางกอกซิตี้บัลเลต์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ผ่านการเเสดงบนเวที ซึ่งทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราว
ของบัลเลต์เรื่องต่างๆ ผ่านบทเพลงคลาสสิค และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นผ่านการแสดงได้ นอกจากนี้ นักเรียนจะ
ได้เพิ่มพูนทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ตลอด
จนรู้จักวางแผนแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฯลฯ ผ่านการแสดงอีกด้วย โรงเรียนจึงจัดให้มีการเเสดงประจำปี (Junior Ballet 
Concert) ขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นการวัดระดับการเรียนรู้ในเเต่ละปีการศึกษา
 
โปรแกรมการแสดง The 27th Junior Ballet Concert
Part I : การแสดงบัลเลต์คลาสสิคบางตอนจาก เรื่อง “Coppélia”, “Le Corsaire”, “Napoli” และ “Sleeping Beauty”.
รวมถึงการแสดงแจ๊สแดนซ์ และการแสดงร่วมสมัย
Part II : การแสดงบัลเลต์ เรื่อง “The Wizard of Oz” ในแบบฉบับของโรงเรียนบางกอกซิตี้บัลเลต์
 
ขอเชิญรับชมความสามารถของนักเรียน และนักบัลเลต์จากคณะบางกอกซิตี้บัลเลต์ได้ใน The 27th Junior Ballet 
Concert ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567
 
เวลา 15:00 - 18:30 น. บัตรราคา 1,000 บาท
 
ติดต่อซื้อบัตรได้ที่
โรงเรียนบางกอกซิตี้บัลเลต์ ชั้น 3 ตึกจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 หรือ โทร 02-261-5224 และ
Thai Ticket Major ทุกสาขา