การแสดง

วัดร่องขุ่น Light Fest

ราคาบัตร

1,150 VIP seat (Show + Buffet Dinner) / 1,000 VIP seat (Show Only) / 550 Normal seat (Show + Buffet Dinner) / 400 Normal seat (Show only)

Ticket Status

Available
แชร์

วัดร่องขุ่น Light Fest

ผังการแสดง & รอบการแสดง

วัดร่องขุ่น, เชียงราย, ไทย

ราคาบัตร
1,150 VIP seat (Show + Buffet Dinner) / 1,000 VIP seat (Show Only) / 550 Normal seat (Show + Buffet Dinner) / 400 Normal seat (Show only)

วันที่แสดง
เวลา
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 – วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

รายละเอียด

จากจินตนาการผ่านปลายพู่กันของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อุทิศตนกว่าครึ่งชีวิตสร้างงานพุทธศิลป์จนทั่วโลกรู้จักในนาม "White Temple" หรือ "วัดขาว” ในวันนี้ผลงานสถาปัตยกรรมพุทธศิลป์จากปลายพู่กันของอาจารย์เฉลิมชัยได้ถูกผสมผสานสร้างสีสันใหม่ ด้วยเทคนิคมัลติมีเดียระดับโลกที่จะปลุกมิติใหม่แห่งความมหัศจรรย์ของ“วัดร่องขุ่น”ในยามค่ำคืนเป็นครั้งแรก กับสุดยอดโชว์ระดับโลกในงาน“วัดร่องขุ่น ไลท์ เฟส ตอน ปฐมบท”(Wat Rong Khun Light Fest: Begins)ภายใต้แนวคิด “THE ILLUMINATION OF WHITE TEMPLE” ด้วยทุนสร้างกว่า 100 ล้านบาท เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอันเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ และยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยอีกทางหนึ่ง รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรเข้าชมงาน มอบให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โดยมีการแสดงทั้งหมด 6 จุดคือ
1. ขุมนรก (The Sins) จุดเชื่อมต่อสู่สรวงสวรรค์ มีเพียงจิตที่บรรลุธรรมจึงได้เดินทางสู่พุทธภูมิเบื้องหน้า2. มุ่งสู่แดนทิพย์วิมาร (The way to heaven) จิตที่ละได้ซึ่งกิเกสตัญหา เจริญสู่แดนทิพย์วิมาน ประหนึ่งบัวหลุดพ้นน้ำเบิกบานจิต
3. Astrology (บ่อน้ำอธิษฐานจิต) ให้แสงแห่งแรงอธิษฐานนำแสงสว่างมาสู่ภายในจิตใจ
4. ต้นโพธิ์แห่งการตรัสรู้ (Enlightening) เล่าขานตำนานพระพุทธเจ้า5. เมรุ (Circle of life) สัจธรรมแห่งชีวิต วงจรสังสารวัฏตระหนักถึง อนิจจัง(ไม่เที่ยง) ทุกข์ขัง (เป็นทุกข์) อนัตตา (ไม่ใช่ตัวตน) เพื่อมุ่งสู่สุญตา (ความว่างเปล่า)


6. ปฐมบทแห่งวัดร่องขุ่น (WAT RONG KHUN BEGINS) เรื่องราวความเป็นมาของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ กับการเดินทางและการต่อสู้ของชีวิตกว่าจะเป็นผู้สร้างงานพุทธศิลป์อันก้องโลก

TTM UPDATE

ดูเพิ่มเติม