วัดร่องขุ่น Light Fest

การแสดง

วัดร่องขุ่น Light Fest

 • calendar-white

  วันที่แสดง วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 - วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

 • pin-linear-white

  สถานที่แสดง วัดร่องขุ่น, เชียงราย, ไทย

 • clock-white

  ประตูเปิด รอบแรก 18:30 น. และ รอบสอง 20:30 น.

 • calendar-sale-white

  วันเปิดจำหน่าย วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562, 10:00 น.

 • price
  ราคาบัตร1,000 VIP seat (Show Only) / 400 Normal seat (Show only)
แชร์
วัดร่องขุ่น Light Fest

ผังการแสดง & รอบการแสดง

วัดร่องขุ่น, เชียงราย, ไทย

ราคาบัตร
1,000 VIP seat (Show Only) / 400 Normal seat (Show only)

วันที่แสดง
เวลา
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 – วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

รายละเอียด

จากจินตนาการผ่านปลายพู่กันของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อุทิศตนกว่าครึ่งชีวิตสร้างงานพุทธศิลป์จนทั่วโลกรู้จักในนาม "White Temple" หรือ "วัดขาว” ในวันนี้ผลงานสถาปัตยกรรมพุทธศิลป์จากปลายพู่กันของอาจารย์เฉลิมชัยได้ถูกผสมผสานสร้างสีสันใหม่ ด้วยเทคนิคมัลติมีเดียระดับโลกที่จะปลุกมิติใหม่แห่งความมหัศจรรย์ของ“วัดร่องขุ่น”ในยามค่ำคืนเป็นครั้งแรก กับสุดยอดโชว์ระดับโลกในงาน“วัดร่องขุ่น ไลท์ เฟส ตอน ปฐมบท”(Wat Rong Khun Light Fest: Begins)ภายใต้แนวคิด “THE ILLUMINATION OF WHITE TEMPLE” ด้วยทุนสร้างกว่า 100 ล้านบาท เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอันเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ และยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยอีกทางหนึ่ง รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรเข้าชมงาน มอบให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โดยมีการแสดงทั้งหมด 6 จุดคือ
1. ขุมนรก (The Sins) จุดเชื่อมต่อสู่สรวงสวรรค์ มีเพียงจิตที่บรรลุธรรมจึงได้เดินทางสู่พุทธภูมิเบื้องหน้า2. มุ่งสู่แดนทิพย์วิมาร (The way to heaven) จิตที่ละได้ซึ่งกิเกสตัญหา เจริญสู่แดนทิพย์วิมาน ประหนึ่งบัวหลุดพ้นน้ำเบิกบานจิต
3. Astrology (บ่อน้ำอธิษฐานจิต) ให้แสงแห่งแรงอธิษฐานนำแสงสว่างมาสู่ภายในจิตใจ
4. ต้นโพธิ์แห่งการตรัสรู้ (Enlightening) เล่าขานตำนานพระพุทธเจ้า5. เมรุ (Circle of life) สัจธรรมแห่งชีวิต วงจรสังสารวัฏตระหนักถึง อนิจจัง(ไม่เที่ยง) ทุกข์ขัง (เป็นทุกข์) อนัตตา (ไม่ใช่ตัวตน) เพื่อมุ่งสู่สุญตา (ความว่างเปล่า)


6. ปฐมบทแห่งวัดร่องขุ่น (WAT RONG KHUN BEGINS) เรื่องราวความเป็นมาของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ กับการเดินทางและการต่อสู้ของชีวิตกว่าจะเป็นผู้สร้างงานพุทธศิลป์อันก้องโลก