งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2566

การแสดง

งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2566

  • calendar-sale-white

    วันเปิดจำหน่าย วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566, 10:00 น.

  • price
    ราคาบัตร500 / 200
แชร์

ผังการแสดง & รอบการแสดง

ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ราคาบัตร
ราคาบัตร : 500 เครื่องแปลภาษา 3 ภาษา (อังกฤษ, ญี่ปุ่น และจีน) / 200

วันที่แสดง
เวลา
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566
19:30 Sold Out
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566
19:30 Sold Out
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566
19:30 Sold Out
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566
19:00 Sold Out 20:45 Sold Out
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566
19:00 Sold Out 20:45 Sold Out
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ
ข้อกำหนดการเข้าชม และเงื่อนไขการซื้อบัตร                                                                                       
• บัตร 1 ใบต่อ 1 ผู้ชม 1 ท่าน                                                                               
• สำหรับลูกค้าวีลแชร์ โปรดแจ้งที่จุดจำหน่ายบัตรหรือทางคอลเซ็นเตอร์ก่อนการซื้อบัตร                                                        
• โปรดระวังมิจฉาชีพที่แฝงมาในรูปแบบต่างๆ เช่น การรับจองบัตร การให้โค้ดจอง การซื้อ-ขายบัตรนอกระบบ การแอบอ้างเป็นพนักงานของบริษัทผู้จัดงานฯ เป็นต้น โปรดทราบว่า ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์ของบัตรโดยยึดตามข้อมูลของผู้ซื้อบัตรจากผู้จัดเท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสียหายในกรณีที่ลูกค้าซื้อบัตรจากบุคคลที่สาม ทั้งนี้ การตัดสินของผู้จัดงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
• การนำบัตรไปขายต่อหรือแจกเพื่อการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดงาน ถือว่าผิดเงื่อนไข ผู้จัดงานมีสิทธิยกเลิกบัตรหรือปฏิเสธไม่ให้เข้าชมการแสดง รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน์ใดๆ ของบัตรที่ขายต่อหรือแจกจ่ายโดยไม่ได้รบอนุญาตนั้น
• บัตรงานแสดงที่ซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนรอบและไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้
• บัตรงานแสดงเป็นทรัพย์สินของผู้จัดงาน ไม่อนุญาตให้นำไปจำหน่ายต่อ ขอคืนเงิน แลกเปลี่ยน หรือ โอนสิทธิในบัตรแก่ผู้อื่น หากตรวจสอบและพบหลักฐานการกระทำดังกล่าว ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองในกรณียังไม่ชำระเงินหรือในกรณีที่ชำระเงินแล้วผู้จัดงานมีสิทธิยกเลิกบัตรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่คืนเงินทุกกรณี และมีสิทธินำบัตรกลับคืนสู่ระบบเพื่อจำหน่ายใหม่อีกครั้ง
• โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiticketmajor.com/variety/info/6134/ 
• การซื้อบัตรหมายถึงผู้ซื้อยอมรับตามข้อตกลงที่ทางผู้จัดงานกำหนดข้างต้นแล้วทุกประการ
 
มาตรการสําหรับผู้เข้าชมการแสดง
• ผู้เข้าชมทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการชมการแสดง
• รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
• ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนหรือย้ายที่นั่ง
• ทำความสะอาดมืออยู่เสมอ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่จัดให้บริการตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณงาน
• เพื่อเป็นการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากท่านมีอาการป่วย ไอ จาม มีน้ำมูก หรือมีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก ผู้จัดมีสิทธิปฏิเสธการเข้าชมการแสดงได้ โดยทางผู้จัดสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

รายละเอียดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญชม แสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่ตระการตา และทรงคุณค่า พร้อมย้อนอดีตเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของ “กรุงศรีอยุธยา” เป็นราชธานีแห่งที่ ๒ ของไทย มีอายุยาวนานถึง ๔๑๘ ปี เป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม และ ประวัติศาสตร์ที่สําคัญของชนชาติไทย และร่วมเฉลิมฉลองการได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในการแสดงเสง สี เสียง ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี2566 ในชื่อชุด “อโยธยา ยศเกริกฟ้า วีรกษัตรา ศิลป์เรืองรุจี วิเทศไมตรี ศรีอโยธยา” ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยนําเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาในฐานะราชธานีเก่า โดยแสดงให้เห็นถึงต้นกําเนิดของราชธานีที่นํามาสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เอกลักษณ์ทางศิลปะ สถาปัตยกรรม วรรณกรรม และการเป็นเมืองท่าค้าขายและศูนย์กลางติดต่อสัมพันธ์กับนานาประเทศ