EN
TH

ล่องใต้ขอพร นครศรีธรรมราช 3 วัน 2 คืน

รายละเอียด

ล่องใต้ขอพร นครศรีธรรมราช 3 วัน 2 คืน
ไหว้พระมหาธาตุวรวิหาร  ขอโชคลาภ “ตาพรานบุญ”  ณ.วัดยางใหญ่
ขอพรไอ้ไข่ ณ.วัดเจดีย์ เที่ยวหาดทรายรี ศาลกรมหลวงชุมพร
 
วันแรก กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช
19.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท  ถนนวิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
19.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างการเดินทางท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับความสนุกสนาน พร้อมบริการที่สะดวกสบายจากทีมงาน / พักค้างคืนบนรถ
วันที่สอง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – วัดยางใหญ่ – วัดเจดีย์ – วัดสระสี่มุม - สุราษฎร์ธานี
เช้า รับประทานอาหารเช้า
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราช เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบล้านนา และไฮไลท์อยู่ที่ความมหัศจรรย์ขององค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางใด และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนับถืออีกคือ พระกัจจายนะ หรือ พระแอด เป็นพระพุทธรูปสีทองอร่าม ลักษณะรูปร่างอ้วนท้วมสมบรูณ์ใบหน้ายิ้มแย้ม มีเมตตาอภินิหารเป็นที่ประจักษ์ คือ การขอบุตรเชื่อกันว่าท่านมีเมตตาบันดาลบุตรให้แก่ผู้ที่มีบุตรยาก
วัดยางใหญ่ เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ เดิมชื่อ “วัดคงคาล้อม” ในอดีตชาวบ้านทำไร่ยางขุดเจอชิ้นส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน และด้วยความโด่งดังของพรานบุญก็ได้มีการบูรณะวัดอีกจนเป็นวัดที่สวยงามเหมือนในปัจจุบัน ไฮไลท์ ก็คือ “ตาพรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักษ์ใต้นับถือ เชื่อกันว่า บูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง
วัดเจดีย์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ วัดไอ้ไข่ จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักด์สิทธ์ ที่เมื่อขออะไรก็สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ต้ังอยู่ในศาลาในวัดเจดย์สวมชุดลายพรางทหารและแว่นตาดำที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้ จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ”
12.00 น. อิสระอาหารกลางวัน ณ วัดเจดีย์ เพื่อให้ท่านมีเวลามากขึ้นที่วัด
วัดสระสี่มุม วัดเก่าแก่โบราณ​ซึ่งเป็นวัดที่​ พ่อท่านเทิ่ม​ เจ้าอาวาส วัดเจดีย์​ อ.สิชล ได้มาจำพรรษา และพัฒนาวัดนี้ ตั้งแต่ที่ท่านสร้างเหรียญไอ้ไข่​ เด็กวัดเจดีย์​ รุ่น1​ พ.ศ.2526 ​ ที่โด่งดังเป็นตำนาน และหาเล่นกันในราคาสูงมากในปัจจุ​บัน​ ​ ท่านสร้างเหรียญไอ้ไข่ และที่สำคัญในการสร้างวัตถุมงคลทุกครั้งของวัดสระสี่มุม​ ต้องสวย​ คม​ งดงาม​ เหมาะที่จะขึ้นคอบูชาอย่างสบายใจ​ กราบไหว้สบายใจ​ พระดีพุทธคุณ​เด่น
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ร้านอาหาร
เดินทางสู่ ที่พัก จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สาม  สุราษฎร์ – ชุมพร – หาดทรายรี – ศาลกรมหลวงชุมพร  -  ซื้อของฝาก – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
หาดทรายรี อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย บนหาดทรายที่ยาวและมีทรายสีขาวสะอาด บริเวณใกล้ๆ แนวชายหาด เป็นที่ตั้ง อนุสรณ์สถานของ พลเรือเอก พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ เป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง
ศาลกรมหลวงชุมพร อนุสรณ์สถานของ พลเรือเอก พระบรมวงศ์ เธอกรมหลวงชุมพรเขต อุดมศักดิ์ ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทย ทรงเป็นเสด็จเตี่ยของชาวเรือ และ ประชาชนทั่วไป อนุสรณ์สถานประกอบด้วยศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯ หลังเก่า และ หลังใหม่ ที่สร้างขึ้นบนเนินเขา  ซึ่งทรายรีเป็นสถานที่ สิ้นพระชนม์ของพระองค์  ตัวศาลอยู่บนเรือรบหลวง พระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเล จึงเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของหาดทรายรีได้ชัดเจนตลอดเวิ้งอ่าว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากที่จังหวัดเพชรบุรี
22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
พักห้องเดี่ยว
ชำระเพิ่ม
วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2564 ท่านละ 3,993 บาท ท่านละ 500 บาท
วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2564
วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2564
วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2564
วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2564 ท่านละ 4,554 บาท ท่านละ 500 บาท
วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2564 ท่านละ 3,993 บาท ท่านละ 500 บาท
วันที่ 17 - 19 กันยายน 2564

อัตรารวม

 1. รถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว พร้อมทีมงานดูแลคณะตลอดการเดินทาง 
 2. อาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 3. ที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 5. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ทุนประกัน 1 ล้านบาท และค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)
 
 อัตราไม่รวม
 1. สินน้ำใจมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท (ชำระวันแรกของการเดินทาง)
 2. อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
การยกเลิก
ไม่สามารถยกเลิกได้ แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้

เงื่อนไข

 • ราคานี้สำหรับคณะเดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง โดยจะคืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือหากประสงค์เดินทาง บริษัทฯ ขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น สภาพการจราจร, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, สภาวะการเมือง หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

ราคา

3,993 บาท

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม