ณ. บริเวณลานหน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ณ. บริเวณลานหน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

วัดมหาธาตุ เป็นวัดสำคัญที่สุดตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุโขทัย มีกำแพงและคูน้ำล้อมรอบ ภายในวัดประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบินณฑ์หรือทรงยอดดอกบัวตูม, วิหาร, มณฑป, อุโบสถ และเจดีย์รายมีจำนวนมากถึง 200 องค์