GALILEO OASIS

GALILEO OASIS
GalileOasis

ที่ตั้ง : 323 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (แผนที่)
วัน-เวลาทำการ : 09.00 – 18.00 น. ปิดทุกวันอังคาร
โทรศัพท์ : 06 1386 9898, 06 4931 9898
Facebook : GalileOasis
Instagram : galileoasis