โรงแรมฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท

โรงแรมฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท

200 Chiangmai-Doisaket Hwy. Route 118 ตำบล เชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220