โรงละครกลางแจ้ง ล้ง 1919

โรงละครกลางแจ้ง ล้ง 1919

248 ถนน เชียงใหม่ แขวง คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600