กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

ตำบลบางกระสอ ตำบลตลาดขวัญ นนทบุรี 11000

งานแสดงที่ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี