เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์

เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์

ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400