นิมิบุตร สเตเดี้ยม

นิมิบุตร สเตเดี้ยม


ที่อยู่: 154 ถนน พระรามที่ ๑1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330