สวนผึ้ง ไฮแลนด์

สวนผึ้ง ไฮแลนด์

352 หมู่ที่ 2 ถนน ราชบุรี - ผาปก ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง ราชบุรี 70180