ธันเดอร์โดมสเตเดียม และ ธันเดอร์โดม

ธันเดอร์โดมสเตเดียม และ ธันเดอร์โดม

ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120