ซื้อบัตรผ่านทางเว็บไซต์
การซื้อบัตร
ท่านสามารถสั่งซื้อบัตรชมการแสดง หรือ บัตรรถโดยสาร ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.thaiticketmajor.com โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1. สมัครเป็นสมาชิกกับ Thaiticketmajor.com โดย เลือก เมนู “Register” ใต้ channel บาร์ด้านบนทางขวามือ แล้วท่านจะได้รับ Username และ Password เพื่อนำไปใช้ทำการซื้อบัตรในขั้นต่อไป

 2. เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกกับ Thaiticketmajor.com แล้ว ให้ท่านเลือก เมนู "Member" เพื่อใช้บริการจำหน่ายบัตรจากเรา
  ** กรุณาตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลสมาชิกที่ท่านได้กรอกไปให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของท่าน **

 3. เลือกรายการแสดงที่ท่านต้องการ แล้วคลิก "Buy Now/ซื้อบัตร" ท้ายแถวรายการแสดงที่ท่านต้องการสั่งซื้อบัตร

 4. เลือกรอบการแสดงที่ท่านต้องการ หากการแสดงนั้นมีมากกว่า 1 รอบแสดง

 5. ท่านสามารถเลือกที่นั่งได้โดยคลิกในโซนที่นั่ง แล้วหน้าจอจะปรากฎตำแหน่งที่นั่งให้ท่านเลือก หรือกดปิดหน้าจอตำแหน่งที่นั่ง เพื่อกลับไปเลือกรอบการแสดงหรือเลือกโซนที่นั่งใหม่อีกครั้ง

 6. คลิกเลือกที่นั่งที่คุณต้องการซื้อ จากตำแหน่งที่นั่งว่างที่ปรากฏบนหน้าจอ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ Buy Now ” เพื่อยืนยันการเลือกที่นั่ง / กดปุ่ม Clear เพื่อลบที่นั่งที่เลือกไว้ หรือกดปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าจอตำแหน่งที่นั่ง

 7. เมื่อท่านคลิกปุ่ม Buy Now แล้ว ระบบจะให้เลือกวิธีชำระเงิน ซึ่งท่านสามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี คือ ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส จากนั้นให้กดปุ่ม “Continue”

 8. ท่านจะได้รับการยืนยันรายละเอียดการสั่งซื้อ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Credit Card Payment” ในกรณีที่เลือกชำระผ่านบัตรเครดิต เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน หรือ กดปุ่ม “Payment Form” ในกรณีเลือกชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อทำการพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน

 9. ในขั้นตอนนี้ ท่านจะต้องตรวจสอบ สถานที่ที่ต้องการให้ทางบริษัทฯ จัดส่งบัตร ให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไข สามารถกลับไปแก้ไข ที่อยู่สำหรับจัดส่งบัตรได้ใน ตัวเลือก edit profile หน้าสมาชิก

 10. เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ม “Pay Now” หน้าจอจะแสดงรายละเอียด เกี่ยวกับการสั่งซื้อผ่านบัตรเครดิตของคุณ กดปุ่ม “Continue” เพื่อยืนยันการชำระเงินในขั้นสุดท้าย หรือกดปุ่ม “Cancel” เพื่อกลับไปแก้ไขรายละเอียดของบัตรเครดิต

 11. เมื่อทางธนาคารแจ้งสถานะของการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้กดปุ่ม “Go Back To Merchant Website” เพื่อกลับสู่หน้าเว็บไซต์อีกครั้ง

 12. จะแสดงหน้าจอยืนยันการใช้บริการซื้อบัตร กดปุ่ม “Close” เพื่อออกจากโปรแกรม

 13. กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน หรือคลิกปุ่ม "ประวัติการสั่งซื้อ/ Purchase History" จากหน้าบริการสมาชิก, เพื่อตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขในการรับบัตร ณ จุดจำหน่าย Thaiticketmajor.com

การชำระเงิน
สามารถเลือกการชำระเงินได้ 4 ช่องทาง ดังนี้ คือ
 1. ชำระผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ด, วีซ่าการ์ด

 2. ชำระผ่าน บัตรบีเฟิร์ต (ธ.กรุงเทพ)

 3. ชำระเงินสดผ่านทาง "ใบฝากชำระ"

 4. ชำระผ่านทางมือถือ

  • K Pay Plus

  • Line Pay

***กรุณาชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หลังจากทำการจอง***

การรับบัตร
 • จัดส่งบัตรโดยทางจดหมาย จัดส่งบัตรโดยบริการขนส่งในประเทศไทย ภายใน 10-14 วันทำการ ลูกค้าสามารถเช็คสถานะจัดส่งได้ 10 วันทำการ หลังจากสั่งซื้อ หรือ หากบางงานใช้เป็นบัตรพลาสติกและยังอยู่ในระหว่างการผลิต ท่านจะได้รับบัตรช้ากว่าที่กำหนด

 • รับบัตรด้วยตนเอง ที่จุดจำหน่าย Thaiticketmajor 15 สาขาหลัก ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่แจ้งไว้ในใบยืนยันการสั่งซื้อ หรือ บริเวณจุดจำหน่ายบัตรที่หน้างานในวันแสดง ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 1 ชั่วโมง (เฉพาะงานที่ Thaiticketmajor ไปจำหน่ายบัตรหน้างาน)

เงื่อนไขในการรับบัตรที่จุดจำหน่าย

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
กรณีปกติ
 • หลักฐานการรับบัตร ดังนี้

  1. แสดงบัตรประชาชนเจ้าของออเดอร์

   1.1 หากไม่ใช่เจ้าของออเดอร์ ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของออเดอร์ เซ็นสำเนาถูกต้อง ระบุมอบอำนาจ ว่าให้ใครเป็นผู้รับแทน

  2. ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของออเดอร์ ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของคนรับแทน

  3. หลักฐานการชำระเงิน

   3.1 ใบเสร็จชำระเงินตัวจริง

   3.2 บัตรเครดิต / เดบิต ใบที่ใช้ซื้อ (หากไม่ใช่เจ้าของบัตรเครดิต/เดบิต มาเอง ต้องมีสำเนาบัตรเครดิต/เดบิต ด้านหน้า-หลัง เจ้าของบัตรเครดิต/เดบิต เซ็นชื่อ ลายเซ็นต์ตรงตามด้านหลังบัตรเครดิต/เดบิตด้วย )

   3.3 สลิปการชำระเงินจากตู้เอทีเอ็ม หรือ ใบรับชำระจากเคาเตอร์ธนาคาร

   3.4 ในกรณี ตัดเงินผ่านบัญชีออนไลน์ K-WEB Shopping Card แสดงหลักฐานการชำระเงินบนหน้าจอมือถือ หรือพิมพ์หลักฐานการชำระเงินที่ได้รับทางจากทางธนาคารออกมาด้วย

   3.5 ในกรณี ชำระผ่าน K-PAY-Plus กรุณาแสดงหลักฐานการชำระเงินบนหน้าจอมือถือ ที่ได้รับทาง Application หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากทาง K-PAY-Plus ออกมาด้วย

   3.6 ในกรณี ชำระผ่าน M-PAY แสดงหลักฐานการชำระเงินบนหน้าจอมือถือ หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากทาง M-PAY ออกมาด้วย

   3.7 ในกรณีชำระผ่าน Line PAY กรุณาแสดงหลักฐานการชำระเงินบนหน้าจอมือถือ หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากทาง Line PAY ออกมาด้วย

   3.8 ในกรณีชำระผ่าน Air PAY กรุณาแสดงหลักฐานการชำระเงินบนหน้าจอมือถือ หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากทาง Air PAY ออกมาด้วย

  4. ใบยืนยันการสั่งซื้อ

   4.1 ในกในกรณีไม่ Print ใบยืนยันการสั่งซื้อ ท่านต้องแจ้งหมายเลขออเดอร์ให้ถูกต้อง

  5. ติดต่อรับบัตรได้ที่บูธ TTM 15 สาขาหลัก ตามวันและเวลาที่กำหนด หรือ บูธ TTM หน้างานแสดง

กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย
 • หลักฐานการชำระเงิน(ใบเสร็จ)หาย หรือ ชำรุดเสียหาย

  เช่น ใบเสร็จชำระเงินตัวจริง / สลิปการชำระเงินจากตู้เอทีเอ็ม หรือ ใบรับชำระจากเคาเตอร์ธนาคาร

  1. หลักฐานการชำระเงินหาย หรือ ชำรุดเสียหาย สำหรับบัตรระบุที่นั่ง

   ลูกค้าเตรียมเอกสาร เพื่อไปรับบัตรได้ที่บูธ TTM หน้างานแสดงเท่านั้น มีเอกสารดังนี้

   1. แสดงบัตรประชาชนเจ้าของออเดอร์

    1.1 หากไม่ใช่เจ้าของออเดอร์ ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของออเดอร์ เซ็นสำเนาถูกต้อง ระบุมอบอำนาจ ว่าให้ใครเป็นผู้รับแทน

   2. ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของออเดอร์ ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของคนรับแทน

   3. เอกสารแจ้งความตัวจริง

   4. ติดต่อบูธ TTM หน้างานแสดง เพื่อขอรับบัตร

  2. หลักฐานการชำระเงินหาย สำหรับบัตรไม่ระบุที่นั่ง / บัตรยืน

   ท่านเตรียมเอกสาร เพื่อไปรับบัตรได้ที่บูธ TTM หน้างานแสดงเท่านั้น มีเอกสารดังนี้

   1. แสดงบัตรประชาชนเจ้าของออเดอร์

    1.1 หากไม่ใช่เจ้าของออเดอร์ ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของออเดอร์ เซ็นสำเนาถูกต้อง ระบุมอบอำนาจ ว่าให้ใครเป็นผู้รับแทน

   2. ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของออเดอร์ ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของคนรับแทน

   3. เอกสารแจ้งความตัวจริง

   4. ติดต่อบูธ TTM หน้างานแสดง ทางบริษัทขอสงนสิทธิ์ไม่ออกบัตรให้ใหม่ ในทุกกรณี

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
กรณีเจ้าของบัตรเครดิตเป็นผู้รับบัตรด้วยตนเอง
 • แสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์

 • แสดงบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรเครดิต/ผู้รับบัตร

 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าชม กรุณาติดต่อเพื่อรับบัตรก่อนการแสดง 1 ชั่วโมง

กรณีผู้รับบัตรมิใช่เจ้าของบัตรเครดิต ผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาบัตรเครดิตที่ใช้ในการสั่งซื้อ

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรเครดิต

 • ใบมอบอำนาจเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิในการรับบัตรแทน

 • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ

 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าชม กรุณาติดต่อเพื่อรับบัตรก่อนการแสดง 1 ชั่วโมง

Go Top


ซื้อบัตรผ่านแว๊บไซต์
การซื้อบัตร
 1. เข้า WAP Site ของไทยทิคเก็ตมาสเตอร์ ดอทคอม จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน ที่ http://wap.thaiticketmaster.com

 2. กรณีที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียน ท่านสามารถทำการ register หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านเพื่อทำการซื้อบัตรผ่านทางแว๊บไซต์ http://wap.thaiticketmaster.com

 3. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ท่านสามารถใช้บริการเลือกชมรายละเอียดการแสดงได้ตามต้องการ

 4. หากท่านต้องการสั่งซื้อบัตร, กรุณาเลือก Buy Now เพื่อทำการซื้อบัตร, จากนั้นจะปรากฏหน้าจอสำหรับ Log In

 5. หลังจากที่ได้ Log In เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอสำหรับเลือกที่นั่ง, เมื่อได้เลือกที่นั่งตามที่ต้องการแล้ว คลิก ok

 6. คลิกเลือก Zone หรือกำหนดให้เป็นการเลือกแบบ Automatic จากนั้นเลือก Payment Channel เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับ SMS แจ้งรายละอียดการชำระเงินส่งมายังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน

การชำระเงิน
สามารถเลือกการชำระเงินได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ คือ
 1. ชำระด้วยเงินสด ลูกค้าสามารถชำระด้วยเงินสดที่จุดรับชำระ ทุกสาขา ภายในระยะเวลา 5 ชั่วโมง หลังจากทำรายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากท่านไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หมายเลขการสั่งซื้อของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

 2. ชำระเงินผ่านบริการ mPay (เฉพาะลูกค้า GSM Advance และ 1-2-Call เท่านั้น)

 • ท่านต้องสมัครเพื่อใช้บริการ mPAY ที่ http://mpay.ais.co.th ก่อนเข้าใช้บริการ

 • หลังจากชำระเงินจากบริการ mPAY แล้ว ท่านสามารถติดต่อรับบัตรได้ที่ บูธ TTM 15 สาขาหลัก หรือตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้ทาง SMS

การรับบัตร
ลูกค้าสามารถเลือกรับบัตรได้ 2 วิธี ดังนี้
 1. เลือกจัดส่งบัตรทางไปรษณีย์ บัตรจะถูกจัดส่งภายใน 10 - 14 วันทำการ ลูกค้าสามารถเช็คสถานะจัดส่งได้ 10 วันทำการ หลังจากสั่งซื้อ

 2. เลือกรับบัตรด้วยตนเอง ติดต่อรับบัตรได้ที่บูธ TTM 15 สาขาหลัก ตามวันและเวลาที่กำหนด หรือ บูธ TTM หน้างานแสดง

เงื่อนไขในการรับบัตรที่จุดจำหน่าย

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
กรณีปกติ
 • หลักฐานการรับบัตร ดังนี้

  1. แสดงบัตรประชาชนเจ้าของออเดอร์

   1.1 หากไม่ใช่เจ้าของออเดอร์ ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของออเดอร์ เซ็นสำเนาถูกต้อง ระบุมอบอำนาจ ว่าให้ใครเป็นผู้รับแทน

  2. ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของออเดอร์ ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของคนรับแทน

  3. หลักฐานการชำระเงิน

   3.1 ใบเสร็จชำระเงินตัวจริง

   3.2 บัตรเครดิต / เดบิต ใบที่ใช้ซื้อ (หากไม่ใช่เจ้าของบัตรเครดิต/เดบิต มาเอง ต้องมีสำเนาบัตรเครดิต/เดบิต ด้านหน้า-หลัง เจ้าของบัตรเครดิต/เดบิต เซ็นชื่อ ลายเซ็นต์ตรงตามด้านหลังบัตรเครดิต/เดบิตด้วย )

   3.3 สลิปการชำระเงินจากตู้เอทีเอ็ม หรือ ใบรับชำระจากเคาเตอร์ธนาคาร

   3.4 ในกรณี ตัดเงินผ่านบัญชีออนไลน์ K-WEB Shopping Card แสดงหลักฐานการชำระเงินบนหน้าจอมือถือ หรือพิมพ์หลักฐานการชำระเงินที่ได้รับทางจากทางธนาคารออกมาด้วย

   3.5 ในกรณี ชำระผ่าน K-PAY-Plus กรุณาแสดงหลักฐานการชำระเงินบนหน้าจอมือถือ ที่ได้รับทาง Application หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากทาง K-PAY-Plus ออกมาด้วย

   3.6 ในกรณี ชำระผ่าน M-PAY แสดงหลักฐานการชำระเงินบนหน้าจอมือถือ หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากทาง M-PAY ออกมาด้วย

   3.7 ในกรณีชำระผ่าน Line PAY กรุณาแสดงหลักฐานการชำระเงินบนหน้าจอมือถือ หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากทาง Line PAY ออกมาด้วย

   3.8 ในกรณีชำระผ่าน Air PAY กรุณาแสดงหลักฐานการชำระเงินบนหน้าจอมือถือ หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากทาง Air PAY ออกมาด้วย

  4. ใบยืนยันการสั่งซื้อ

   4.1 ในกในกรณีไม่ Print ใบยืนยันการสั่งซื้อ ท่านต้องแจ้งหมายเลขออเดอร์ให้ถูกต้อง

  5. ติดต่อรับบัตรได้ที่บูธ TTM 15 สาขาหลัก ตามวันและเวลาที่กำหนด หรือ บูธ TTM หน้างานแสดง

Go Top


ซื้อบัตรผ่านทาง Call center
การซื้อบัตร
 1. ท่านสามารถโทรเข้ามาสั่งจองบัตรชมการแสดงใดๆ ได้ที่ หมายเลข 02 262 3456

 2. แจ้งชื่องานแสดงที่ ท่านต้องการจอง

 3. รับ รหัสการจอง เพื่อติดต่อชำระเงิน

การซื้อบัตร
สามารถเลือกการชำระเงินได้ 5 ช่องทาง ดังนี้ คือ
 1. เงินสด

 2. บัตรเครดิต

 3. โอนเงินผ่านธนาคาร

 4. ตู้ ATM

 5. จุดชำระ

การรับบัตร
ท่านสามารถรับบัตรได้ 3 ช่องทาง
 • ทางไปรษณีย์

 • ทางพนักงานจัดส่ง (messenger)

 • รับบัตรหน้างาน


ประเภทการชำระเงิน ประเภทการจัดส่งบัตร กลุ่มลูกค้าที่ให้บริการ ค่าบริการจัดส่ง
จุดรับชำระ
 • Mail

 • Venue

ลูกค้าทั่วประเทศ
 • Mail 60 บาท

 • Venue ไม่คิดค่าจัดส่ง

Go Top


ซื้อบัตรผ่านจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์
การซื้อบัตร
ท่านสามารถซื้อบัตรผ่านทางจุดจำหน่ายบัตรทั้งหมดของ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
การชำระเงิน
สามารถเลือกการชำระเงินได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ คือ
 • ชำระด้วยเงินสด

 • ชำระผ่านบัตรเครดิต Visa, Visa Electron, Master Card ของทุกธนาคาร และ Diners Club ยกเว้นบัตร American Express

การรับบัตร
ท่านสามารถรับบัตรได้ทันทีที่ซื้อบัตร หรือในกรณีที่ท่านได้รับใบรับบัตรทดแทน จะต้องนำมาแลกรับบัตรจริงที่จุดจำหน่ายบัตรไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 15 สาขาหลัก ก่อนถึงวันแสดง หรือนำไปแลกได้ที่หน้างานในวันแสดง
Go Top


ซื้อบัตรผ่านทางโรงภาพยนต์เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ และ อีจีวี
การซื้อบัตร
ท่านสามารถซื้อบัตรชมการแสดง หรือ บัตรรถโดยสาร ผ่านทางโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขาทั้งในเขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และต่างจังหวัด
การชำระเงิน
สามารถเลือกการชำระเงินได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ คือ
 • ชำระด้วยเงินสด

 • ชำระผ่านบัตรเครดิต Visa, Visa Electron และ Master Card ของทุกธนาคาร ยกเว้นบัตร American

การรับบัตร
ท่านจะต้องนำบัตรที่ได้รับจากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ และ อีจีวี มาแลกรับบัตรจริงที่จุด จำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 15 สาขา ได้ตั้งแต่วันที่ทำการซื้อบัตร จนถึงวันสุดท้าย คือ 7 วัน ก่อนถึงวันแสดง หลังจากนั้นกรุณาติดต่อรับบัตรที่จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ประจำหน้างานในวันแสดง
Go Top


ซื้อบัตร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย
การซื้อบัตร
ท่านสามารถซื้อบัตรชมการแสดง หรือ บัตรรถโดยสาร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย 50 สาขา เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
การชำระเงิน
สามารถชำระด้วยเงินสดเพียงอย่างเดียว
การรับบัตร
ท่านจะต้องนำบัตรที่ได้รับจากที่ทำการไปรษณีย์ไทย มาแลกรับบัตรจริงที่จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 15 สาขา ได้ตั้งแต่วันที่ทำการซื้อบัตร จนถึงวันสุดท้าย คือ 7 วัน ก่อนถึงวันแสดง หลังจากนั้น กรุณาติดต่อรับบัตรที่จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ประจำหน้างานในวันแสดง
Go Top

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น