สถานีรถไฟหัวลําโพง

สถานีรถไฟหัวลําโพง

ที่อยู่: ถนน รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330