สนามฟุตบอล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ถนนสามเสน

สนามฟุตบอล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ถนนสามเสน

565 ถนนสามเสน แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

งานแสดงที่ สนามฟุตบอล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ถนนสามเสน