สกายวอร์คเมืองกาญจนบุรี

สกายวอร์คเมืองกาญจนบุรี

24 16 ถนน สองแคว ตำบล บ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000