ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หอประชุมเล็ก

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หอประชุมเล็ก

14 ถนน วัฒนธรรม แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310