ขับรถเลียบชายฝั่งทะเล เส้นทางลัดคลองโคน-ชะอำ ชมนาเกลือสีชมพู

กินเที่ยว
ขับรถเลียบชายฝั่งทะเล เส้นทางลัดคลองโคน-ชะอำ ชมนาเกลือสีชมพู

ถนนสายคลองโคน-ชะอำ เป็นเส้นทางชมวิวที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งในประเทศ และยังคงมีวิถีชาวบ้านให้เห็นตลอดสองข้างทาง

จากนี้.. ใครจะไปเที่ยวชะอำ หรือขับรถลงใต้ เราขอแนะนำให้ใช้เส้นทางลัด!

เส้นทางลัดที่ว่าคือ ถนนสายคลองโคน-ชะอำ หรือถนนเลียบอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตก เริ่มจาก ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) หลักกิโลเมตรที่ 72+100 อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ไปถึงสะพานข้ามแม่น้ำบางตะบูน ในอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ถนนเส้นนี้ จะตัดผ่านไปตามนาเกลือ และเมื่อถึงอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จะมีกองเกลือเรียงรายอยู่สองข้างทาง รวมถึงแบบที่ยังมีน้ำขัง หรือรอการระเหย

และในบางช่วงที่ปลอดฝน นักท่องเที่ยวจะสามารถลงไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นาเกลือได้ พร้อมทั้งได้เก็บภาพความสวยงามของนาเกลือสีชมพูเฉดต่างๆ แบบนี้!!
 
 
ทั้งนี้ สีชมพูของนาเกลือจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

หมายเหตุ
ต้องขออนุญาตชาวบ้านที่นาเกลือนั้นๆ ก่อนลงไปเก็บภาพนะจ๊ะ!
 
 
ขอบคุณภาพประกอบจาก On the go