ผีน้อยไม่ถูกใจสิ่งนี้! มาตรการใหม่ ขอวีซ่าสหรัฐฯ ต้องยื่นข้อมูลโซเชียลมีเดีย

กินเที่ยว
ผีน้อยไม่ถูกใจสิ่งนี้! มาตรการใหม่ ขอวีซ่าสหรัฐฯ ต้องยื่นข้อมูลโซเชียลมีเดีย

ขึ้นชื่อว่า.. ขอยากขอเย็นอยู่แล้ว สำหรับวีซ่าสหรัฐอเมริกา

ล่าสุด กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ กำหนดมาตรการใหม่ ให้ผู้ขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา แจ้งชื่อบัญชีโซเชียลมีเดียของตัวเองย้อนหลัง 5 ปี พร้อมอีเมล และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อคัดกรองนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้อพยพ

โดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ได้อัพเดทแบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว (DS-160) และแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าถาวร (DS-260) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ประเภทของวีซ่าที่ได้รับการยกเว้นจากมาตรการดังกล่าว ได้แก่ วีซ่าการทูตและวีซ่าราชการบางชนิด
 
อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบได้ว่าผู้ใดให้ข้อมูลเท็จ อาจได้รับโทษอย่างหนัก