บ่อน้ำพุทธเอ้น บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดพุทธเอ้น

กินเที่ยว
บ่อน้ำพุทธเอ้น บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดพุทธเอ้น

จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้ นั่นก็คือ ภายในวัดจะมี “บ่อน้ำพุทธเอ้น” ซึ่งมีน้ำใสไหลเย็นไหลออกมาจากพื้นดินตลอดเวลา ชาวแม่แจ่มถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

วัดพุทธเอ้น ตั้งอยู่ที่ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม ตามประวัติกล่าวว่า วัดพุทธเอ้นก่อสร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เมื่อ 200 กว่าปีมาแล้ว มีโบราณสถานคือ “โบสถ์น้ำ” สร้างในสระสี่เหลี่ยมโดยปักเสาลงในน้ำล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง

บริเวณรอบโบสถ์จนถึงกำแพง เรียกว่า “อุทกสีมา” มีความหมายเหมือนกับ “ขันทสีมา” ของโบสถ์บนบก โบสถ์น้ำนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้ว

คติการบวชในโบสถ์กลางน้ำนั้นถือว่าเป็นการบวชพระภิกษุสงฆ์ที่มีความ บริสุทธิ์มากที่สุด ได้รับอิทธิพลมาจากฝ่ายลังกา ปัจจุบันการบวชกลางน้ำนี้ได้ยกเลิกไปหมดแล้ว


บริเวณด้านหลังโบสถ์น้ำมีวิหารเก่าแก่ ซึ่งภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างสกุลไทยใหญ่ ปัจจุบันหลงเหลือเพียงภาพเดียว เหนือประตูทางเข้าด้านหลัง

ส่วนจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้ นั่นก็คือ ภายในวัดจะมี “บ่อน้ำพุทธเอ้น” ซึ่งมีน้ำใสไหลเย็นไหลออกมาจากพื้นดินตลอดเวลา ตามตำนานของวัดแห่งนี้เล่ากันมาว่า เมื่อสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จโปรดเวไนยสัตว์ผ่านมาบริเวณนี้ และได้หยุดพักผ่อนที่ดอนสกานต์ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดในปัจจุบัน และได้ทรงตรัสเรียกหาพระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐากให้หาน้ำมาเสวย เสร็จแล้วทรงบ้วนพระโอษฐ์ลง ณ บริเวณที่เป็นบ่อน้ำในปัจจุบัน ซึ่งบ่อน้ำนี้มีลักษณะเป็นน้ำผุดออกจากใต้พื้นดิน และไหลออกมาไม่ขาดสายไม่ว่าบ้านเมืองจะแล้งเพียงใด และต่อมาได้มีภิกษุสองรูปคือพระติวิทวังโส และพระชมภูวิทโยได้ธุดงค์ผ่านมาจึงได้ร่วมมือกับชาวบ้านละแวกนั้นสร้างวัดขึ้นตรงบริเวณที่น้ำผุดขึ้นนี้

“บ่อน้ำพุทธเอ้น” นี้ชาวแม่แจ่มถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านต่างพากันนำน้ำจากบ่อแห่งนี้ไปใช้เป็นน้ำดื่มน้ำกิน โดยในแต่ละวันชาวบ้านก็จะนำภาชนะใส่น้ำมารองน้ำในบ่อแห่งนี้กลับไปใช้ดื่ม ที่บ้าน จนทางวัดต้องติดป้ายข้อกำหนดในการรองน้ำใช้ไว้ว่าให้รองน้ำตามลำดับ ก่อน-หลัง และควรนำภาชนะที่มีขนาด 5 ลิตรขึ้นไปมาใช้รองน้ำ ไม่ควรใช้ขวดน้ำขนาดเล็กมารองเพื่อความรวดเร็ว รวมไปถึงห้ามทิ้งขยะ อาบน้ำ และซักผ้าบริเวณนี้โดยเด็ดขาด อีกทั้งน้ำจากบ่อบริเวณนี้ก็ได้ต่อท่อลงไปที่สระซึ่งเป็นที่ตั้งของอุโบสถ ก็ทำให้น้ำเต็มสระอยู่ตลอดปีอีกด้วย

      

ความน่าสนใจของวัดนี้ยังไม่หมดเพียงแค่นั้น แต่บริเวณด้านหลังอุโบสถก็ยังมีวิหารไม้สักเก่าแก่ ซึ่งภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ว่ากันว่างดงาม แต่น่าเสียดายว่าภาพเหล่านั้นเลือนลางไปมากแล้ว ภายในวิหารยังมีพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้ให้กราบไหว้กัน ส่วนด้านหลังวิหารก็เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์องค์ใหญ่ นอกจากนั้น คนที่มาที่วัดก็ยังสามารถมากราบพระเจ้าทันใจซึ่งทำจากไม้จัน พระเจ้าทันใจจะพบเห็นได้ตามวัดล้านนา เป็นพระพุทธรูปที่ต้องสร้างให้เสร็จภายในหนึ่งวัน เชื่อกันว่าใครที่ไปกราบขอพร ก็จะได้สมประสงค์สัมฤทธิ์ผลได้เร็วทันใจด้วยเช่นเดียวกัน

ขอบคุณคลิปจากคุณ ครับ

ที่มา : http://atcloud.com, http://www.manager.co.th

ขอบคุณรูปจาก : http://www.kmarts.rmutl.ac.th, http://www.hotsia.com