แม่นาก เลื่อนกำหนดแสดงเป็น 12 และ 13 กรกฎาคม 2554 ที่ศาลาเฉลิมกรุง

แม่นาก เลื่อนกำหนดแสดงเป็น 12 และ 13 กรกฎาคม 2554 ที่ศาลาเฉลิมกรุง

เนื่องจากปัญหาด้านระบบเสียงของโรงละครแห่งชาติซึ่งเพิ่งค้นพบ เมื่อแสดงมหาอุปรากรเรื่อง “ปราสาทบลูเบียร์ด” กรรมการฝ่ายรายการโอเปร่าสยามมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่และวันแสดงมหา อุปรากรเรื่อง “แม่นาก”

 

แม่นาก ผลงานยอดนิยมของ สมเถา สุจริตกุล จะเปิดแสดงที่ศาลาเฉลิมกรุง ในวันอังคารที่ 12 และพุธที่ 13 กรกฎาคม 2554 เวลา 20.00 น. โดยนักแสดงชุดเดิม อำนวยดนตรีโดย ทฤษฎี ณ พัทลุง
ท่านที่ซื้อบัตรล่วงหน้าและประสงค์จะคืนหรือเปลี่ยนบัตรเพื่อชมการ แสดงในเดือนกรกฎาคม โปรดติดต่อคุณรัตนา มูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพ (02) 231-5273 (เวลาราชการ), (089) 136-9981, โทรสาร (02) 231-5280, หรืออีเมล์ ratana@bangkokopera.com โอเปร่าสยามขออภัยในความไม่สะดวก และขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

Because of acoustical problems with doing opera at the National Theatre, we a regretfully moving the MAE NAAK premiere to July and using the Chalerm Krung Theatre instead. The production will now be conducted by Trisdee na Patalung

Book Now
 

เนื่องจากปัญหาระบบเสียงของโรงละครแห่งชาติ โอเปร่าสยามมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่และวันแสดงมหาอุปรากรเรื่อง “แม่นาก” เป็น 12 และ 13 ก.ค. เวลา 20.00 น. ที่ศาลาเฉลิมกรุง ท่านที่ซื้อบัตรล่วงหน้าและประสงค์จะคืนหรือเปลี่ยนบัตรเพื่อชมการแสดงใน เดือนกรกฎาคม โปรดติดต่อคุณรัตนา มูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพ (02) 231-5273, (089) 136-9981 บัตรฟรีจากโปรโมชั่น “ปราสาทบลูเบียร์ด” ยังมีผล โปรดติดต่อคุณรัตนาเพื่อรับหมายเลขที่นั่งใหม่