เปิดข้อเท็จจริง 5 ข้อ รองเท้าวิ่งตระกูลฟรีจากไนกี้

ไลฟ์สไตล์
เปิดข้อเท็จจริง 5 ข้อ รองเท้าวิ่งตระกูลฟรีจากไนกี้

รู้จักวิวัฒนาการของรองเท้าวิ่งตระกูลฟรีจากไนกี้ ข้อเท็จจจริงที่คุณควรรู้

รู้หรือไม่ว่ารองเท้าวิ่งตระกูลฟรี (NIKE FREE FOOTWEAR) แรกเริ่มมีเพื่อจำหน่ายทั่วไปแต่พนักงานของไนกี้หลายท่านเห็นว่ารองเท้าตระกูลนี้น่าจะถูกใจผู้บริโภค นักออกแบบของไนกี้จึงต้องนำต้นแบบแรกมาพัฒนาเป็นรองเท้าวิ่งที่สามารถให้ความรู้สึกเหมือนวิ่งเท้าเปล่าบนพื้นหญ้า และรูปแบบของรองเท้าต้องมีรากฐานจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น เพราะนักออกแบบของไนกี้ต้องการหาคำตอบเช่นกันว่ารองเท้าวิ่งแบบใดจึงจะช่วยให้ผู้สวมใส่วิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด  วันนี้ เราจึงขอพาไปเปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับร้องเท้าวิ่งตระกุูลฟรีจากไนกี้มาให้ได้อ่านกัน 
 

1. ไนกี้ศึกษาการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติและการวิ่งด้วยเท้าเปล่ามาตั้งแต่ปี1989 โดยไนกี้ทำการศึกษา ณ ศูนย์วิจัยด้านการกีฬาของไนกี้ที่เมืองเอกเซเตอร์ รัฐนิวแฮมเชียร์ (Exeter, New Hampshire)
 
2. ไนกี้เป็นผู้ผลิตรองเท้าวิ่งรายแรกๆ ที่เริ่มศึกษาเกี่ยวกับการวิ่งด้วยเท้าเปล่า และไนกี้เริ่มพัฒนารองเท้าไนกี้ฟรีรุ่นแรกตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 2000 
 
3. ไนกี้วางจำหน่ายรองเท้าวิ่งไนกี้ฟรีรุ่นแรกพร้อมกับแผ่นพับขนาดใหญ่ซึ่งอธิบายจุดเด่นของเทคโนโลยีไนกี้ฟรี และเตือนผู้บริโภคไปพร้อมกันว่ารองเท้าวิ่งรุ่นนี้อาจไม่เหมาะสมกับผู้ใช้งานทุกคน
 
4. ห้องวิจัยด้านการกีฬาของไนกี้จะตรวจสอบรองเท้าวิ่งที่พัฒนาขึ้นใหม่ด้วยเกณฑ์ชี้วัดทางจลนพลศาสตร์ 5 ประการ  (Five kinematic parameters)เพื่อตรวจสอบว่ารองเท้ารุ่นนั้นๆ ควรเป็นรองเท้าวิ่ง
ตระกูลฟรีหรือไม่  
 
5. ตัวเลขที่อยู่ในชื่อรองเท้าวิ่งตระกูลฟรีนั้นสื่อถึงระดับความรู้สึกเมื่อสวมใส่ว่าใกล้เคียงกับการวิ่งด้วยเท้าเปล่าเพียงใด โดยเลข 0 คือเท้าเปล่า และเลข 10 คือความรู้สึกเมื่อวิ่งโดยสวมใส่รองเท้าวิ่งทั่วๆ ไป 
 
 
ข้อมูล  : nike.com