ผลการค้นหา “รถทัวร์” ทั้งหมด 72 รายการ

ชี้แจงข้อร้องเรียน ความสกปรกของห้องน้ำ ขนส่งเชียงใหม่ - ซื้อตั๋วรถทัวร์ รถทัวร์ เส้นทางรถทัวร์ จองตั๋วรถทัวร์ เดินทาง บขส. ขนส่ง

ชี้แจงข้อร้องเรียน ความสกปรกของห้องน้ำ ขนส่งเชียงใหม่ - ซื้อตั๋วรถทัวร์ รถทัวร์ เส้นทางรถทัวร์ จองตั๋วรถทัวร์ เดินทาง บขส. ขนส่ง

ข่าวร้องเรียนเกี่ยวกับ ความสกปรกของห้องน้ำสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นั้น บริษัท ขนส่ง จำกัด ขอเรียนชี้แจงว่าสถานีขนส่งที่เป็นของบริษัทฯ นั้นมีเพียง 7 แห่งส่วนสถานีขนส่งแห่งอื่นๆ อยู่ในความดูแลของกรมการขนส่งทางบกและองค์การบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์
บขส. มอบรางวัลนักขายยอดเยี่ยม และคนดีมีทุกเดือน - ซื้อตั๋วรถทัวร์ รถทัวร์ เส้นทางรถทัวร์ จองตั๋วรถทัวร์ เดินทาง บขส. ขนส่ง

บขส. มอบรางวัลนักขายยอดเยี่ยม และคนดีมีทุกเดือน - ซื้อตั๋วรถทัวร์ รถทัวร์ เส้นทางรถทัวร์ จองตั๋วรถทัวร์ เดินทาง บขส. ขนส่ง

บริษัท ขนส่ง จำกัด จัดกิจกรรมให้รางวัลแก่ผู้ให้บริการ ในโครงการ “นักขายยอดเยี่ยม” และ “คนดีมีทุกเดือน” ในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2552 มีผู้เหมาะสมได้รับรางวัล เดือนละ 26 คน รวมทั้งหมด 78 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์