ฟิตร่างกายให้พร้อม เตรียมขึ้น "ดอยหลวงเชียงดาว" เปิดให้จองสิทธิ์ 15 ตุลาคมนี้

กินเที่ยว
ฟิตร่างกายให้พร้อม เตรียมขึ้น "ดอยหลวงเชียงดาว" เปิดให้จองสิทธิ์ 15 ตุลาคมนี้

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ออกประกาศ เรื่อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเข้าไปศึกษาธรรมชาติบริเวณดอยหลวงเชียงดาว

เนื่องด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่ เตรียมเปิดให้ผู้สนใจเข้าศึกษาธรรมชาติบริเวณดอยหลวงเชียงดาว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562


ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้โพสต์ประกาศ เรื่อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเข้าไปศึกษาธรรมชาติบริเวณดอยหลวงเชียงดาว ซึ่งผู้ที่ขออนุญาตเข้าพื้นที่ จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และจะต้องจองสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาธรรมชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

และผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

หมายเหตุ
1. รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งภายหลัง วันที่ 5 ตุลาคม 2561
2. การจัดทำเว็บไซต์ www.chaingdaows.com อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 
 
ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่