How to ทำพาสปอร์ตด่วน วันเดียวเสร็จ!

กินเที่ยว
How to ทำพาสปอร์ตด่วน วันเดียวเสร็จ!

เพื่อนๆ บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่า เราสามารถทำพาสปอร์ตและรอรับได้ภายใน 1 วัน

สำหรับใครที่จองโปรไฟไหม้ไว้แล้วเพิ่งรู้ตัวว่า พาสปอร์ตหมดอายุ หรือกำลังจะจองตั๋วเครื่องบิน แต่พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน มาทางนี้เลยค่ะ

ทั่วไปแล้ว.. เราจะได้รับพาสปอร์ตหลังจากยื่นคำร้องประมาณ 3-5 วันทำการ (ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท) แต่ในกรณีเร่งด่วนจริงๆ สามารถทำเรื่อง ขอรับเล่มหนังสือเดินทาง ภายใน 1 วันทำการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ยื่นคำร้อง และชำระเงิน (ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท) ภายในเวลา 12.00 น.
* สำนักงานที่ให้บริการ : กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ทุกแห่ง

2. รับเล่มได้ภายในวันเดียวกัน ภายในเวลา 16.30 น. ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เท่านั้น
 

เพียงเท่านี้ เพื่อนๆ ก็สามารถบินด่วนได้แล้ว :D

ในส่วนของเอกสารนั้น ใช้ชุดเดียวกับการทำหนังสือเดินทางเล่มปกติเลยค่ะ

หลักฐานที่จำเป็นในการทำหนังสือเดินทาง

สำหรับผู้เยาว์ แบ่งเป็น 2 กรณี
1. ทารกแรกเกิด - อายุ 14 ปี
- ใช้สูติบัตรฉบับจริง (หากมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วต้องแสดงบัตรฯ ตัวจริง)
- บิดาและมารดามาลงนามทั้ง 2 คน พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง
 
2. อายุ 15 - 20 ปี
- ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
- บิดาและมารดามาลงนามทั้ง 2 คน พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง
 
สำหรับผู้บรรลุนิติภาวะ (20 ปี ขึ้นไป)
- บัตรประชาชนตัวจริง
 
หมายเหตุ: หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชน ให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย

 
ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก กรมการกงสุล