ล่องเืีรือไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคล - วัดบุคคโล หลวงพ่อแพ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

กินเที่ยว
ล่องเืีรือไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคล - วัดบุคคโล หลวงพ่อแพ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

วัดบุคคโล ตั้งอยู่เลขที่ 142 ถนนเจริญนคร ซอย 63 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย บริเวณวัดตั้งอยู่บนเนื้อที่ 7 ไร่ เป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันออก

           วัดบุคคโล ตั้งอยู่เลขที่ 142 ถนนเจริญนคร ซอย 63 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย บริเวณวัดตั้งอยู่บนเนื้อที่ 7 ไร่ เป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันออก นับเป็นวัดเก่าแก่มีคุณค่าทางพระพุทธศาสนา อายุกว่า 237 ปี เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณปี พ.ศ. 2310 ไม่ปรากฏนามผู้สร้างวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ.2320 ไม่ปรากฏนามเจ้าอาวาส ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 โดยเจ้าฟ้าหญิงอุบลวรรณา ทรงเรือทอดพระเนตรเห็นวัดบุคคโลทรุดโทรมมาก จึงทรงปฏิสังขรณ์อุโบสถและวิหาร กุฏิสงฆ์ แล้วจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ เรียกว่า วัด อุบลวัน

           ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แต่ชาวบ้านทั่วๆ ไป ยังเรียกติดปากว่าวัด บุคคโล วัดบุคคโลเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติความเป็นมา อันสำคัญ เป็นที่เคารพสักการะบูชาของสาธุชนทั่วไป อาทิ หลวงพ่อแพ พระพุทธประทานพร พระพุทธชินราช หลวงพ่อพุทธโสธร หลวงพ่อวัดไร่ขิง พระสีวลีมหาลาภ พระสังกัจจายนะ พระพาคุระ พระพุทธมงคลทศพลมุนี(พระนาคปรก) ฯลฯ ประดิษฐานอยู่ ณ ศาลาจตุรมุขของวัด

          ภายในบริเวณวัดได้มี แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นเขตอภัยทาน อันมี วังมัจฉา ซึ่งมีปลามาอาศัยอยู่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เหมาะแก่การพาลูกหลานไปพักผ่อนหย่อนใจ ให้อาหารปลา ชมปลาสวย ปลาสังกะวาด ปลาดุก นับล้านๆ ตัว ศึกษาชีวิตธรรมชาติ ของปลาเป็นการเสริมสร้างปัญญาแก่เยาวชน

         ภายในอุโบสถของวัดได้ประดิษฐานองค์พระประธานที่สวยงามที่สุด พระพักตร์เปล่งปลั่ง หน้าตักกว้าง 73 นิ้ว สูง 92 นิ้ว นั่นคือ หลวงพ่อแพ

       "หลวงพ่อแพ" ตามที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้เขียนไว้ในหนังสือเรื่อง "พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์" เกี่ยวกับวัดวาอาราม "หลวงพ่อแพ เป็นพระพุทธรูปที่ลอยมากับแพ วนมาอยู่หน้าวัดหลายวัน ชาวบ้านได้ทำพิธีอันเชิญขึ้นมาประดิษฐาน ณ วัดบุคคโล" การคมนาคมในสมัยนั้นเดินทางทางเรือสะดวกสบาย ชาวบ้านนิยมมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อแพ เพื่อให้การทำมาค้าขายมีความเจริญรุ่งเรืองสมปรารถนา

วังมัจฉา
         ภายในบริเวณวัดได้มี แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นเขตอภัยทาน อันมี วังมัจฉา ซึ่งมีปลามาอาศัยอยู่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เหมาะแก่การพาลูกหลานไปพักผ่อนหย่อนใจ ให้อาหารปลา ชมปลาสวย ปลาสังกะวาด ปลาดุก นับล้านๆ ตัว ศึกษาชีวิตธรรมชาติ ของปลาเป็นการเสริมสร้างปัญญาแก่เยาวชน

เจ้าอาวาส
           พระครูพิศาลถิร ธรรม ฉายา ปัญญาวชิโร อายุ 53 ปี พรรษา 33 วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก มัธยมปีที่ 8 วัดบุคคโล 142 ถนนเจริญนคร ซอย 63 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบุคคโล

 

ล่องเรือไว้พระ9วัด-เรือด่วนเจ้าพระยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมบรรยากาศและร่วมเดินทางไปกับทริปล่องเรือไหว้พระ 9 วัดว่าจะสนุกและอิ่มบุญแค่ไหน คลิกที่นี่