สองตลาดน้ำแห่งหัวหิน คู่เหมือนที่แตกต่าง

กินเที่ยว
สองตลาดน้ำแห่งหัวหิน คู่เหมือนที่แตกต่าง

ตลาดน้ำหัวหิน และตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของเมืองหัวหิน ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองมากนัก ซึ่งตลาดทั้ง 2 ได้มีการจำลองบรรยากาศของตลาดน้ำในอดีตด้วยรูปแบบที่ต่างกันออกไป นอกจากนี้ภายในตลาดยังมีร้านค้า สินค้า และกิจกรรมที่น่าสนใจอี