ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ แจ้งปรับอัตราค่าบริการในการจำหน่ายบัตรการแสดง

บันเทิง
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ แจ้งปรับอัตราค่าบริการในการจำหน่ายบัตรการแสดง

เนื่องด้วยสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประกอบกับนโยบายการปรับอัตราแรงงานขั้นต่ำ และการปรับเงินเดือนพนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นเดือนละ 15,000 บาท

Thaiticketmajor