ยกทัพศิลปินแห่งชาติสร้างละคร 'ในสวนฝัน' เฉลิมพระเกียรติ 'พระราชินี'

บันเทิง
ยกทัพศิลปินแห่งชาติสร้างละคร 'ในสวนฝัน' เฉลิมพระเกียรติ 'พระราชินี'

สวธ.จัดพิธีบวงสรวงละครเฉลิมพระเกียรติ 'พระราชินี' เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา ดึงศิลปินแห่งชาติ ระดมไอเดียสร้างสรรค์ละคร 'ในสวนฝัน' หวังถ่ายทอดคุณค่าศิลปะให้เยาวชนรักษา...

          สวธ.จัดพิธีบวงสรวงละครเฉลิมพระเกียรติ 'พระราชินี' เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา ดึงศิลปินแห่งชาติ ระดมไอเดียสร้างสรรค์ละคร 'ในสวนฝัน' หวังถ่ายทอดคุณค่าศิลปะให้เยาวชนรักษา...
 
          เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 19 พ.ค.57 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการแสดงละครวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยศิลปินแห่งชาติ เรื่อง "ในสวนฝัน" ผสานใจภักดิ์ แด่อัคราภิรักษศิลปิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒธรรม (วธ.) สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ในการฟื้นฟู รักษา สร้างสรรค์ ส่งเสริม สืบทอด และพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทย จึงถวายพระราชสมัญญา "อัคราภิรักษศิลปิน" แปลว่า "ศิลปินยิ่งใหญ่ ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ"
 
          ทั้งนี้ สวธ.ดำเนินการแสดงในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างสรรค์ และเผยแพร่คุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมของศิลปินทุกสาขา ได้แก่ สาขาการแสดง สาขาวรรณศิลป์ และสาขาทัศนศิลป์ ซึ่งจะมาบูรณาการความคิด เพื่อถ่ายทอดแก่เยาวชน และประชาชน ให้เรียนรู้เพื่อสืบทอด และต่อยอดคุณค่างานทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืนต่อไป


 


 
          โดยเนื้อเรื่องของ "ในสวนฝัน" ผสานใจภักดิ์ แด่อัคราภิรักษศิลปิน เป็นละครเวทีที่ร้อยเรียงบทประพันธ์ต่างๆ ของศิลปินแห่งชาติ เชื่อมโยงผสานเป็นเรื่องเดียวกัน ด้วยการลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2480 สงครามอินโดจีน ถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ.2484-2488 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ.2492 ยุคพัฒนา พ.ศ.2500 สงครามเวียดนาม ประมาณ พ.ศ.2503 และยุคปัจจุบัน ซึ่งสร้างสรรค์โดย ประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และชุติมา เสวิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณศิลป์ ประพันธ์บทการแสดง และกำกับการแสดงโดย สุประวัติ ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ร่วมด้วยการแสดงของศิลปินต่างๆ เช่น พิศมัย วิไลศักดิ์ เศรษฐา ศิระฉายา ประยงค์ ชื่นเย็น อุษามณี ไวทยานนท์ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า และศิลปินเอเอฟ (AF)


 


 
          สำหรับการแสดงละคร "ในสวนฝัน" เปิดให้ชมการแสดงได้ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค.57 และ 3 ส.ค.57 เวลา 14.00 น. และ 19.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บัตรราคา 2,000/1,500/1,000/800 และ 500 บาท สามารถจองบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา.

ที่มา :