กราบสักการะรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฎ กับ บ.ข.ส.

กราบสักการะรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฎ กับ บ.ข.ส.

บ.ข.ส. พาทำบุญเสริมบารมี กราบสักการะรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562

ทุกรอบรถออกจากหมอชิตเวลา 21.00 น.เพียงท่านละ 459 บาท (ไม่รวมค่าขึ้นเขา 250 บาท)

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
02-5378737 หรือ 098-667-5592
หรือ คุณกอล์ฟ 083-775-2229