คืนตั๋ว-เลื่อนการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

ข่าวประชาสัมพันธ์
คืนตั๋ว-เลื่อนการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

บขส. ขานรับนโยบายรัฐบาลให้ประชาชนคืนตั๋ว-เลื่อนการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

ติดต่อได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส. ทุกแห่งทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป