เตรียมใจรับไฟลท์ดีเลย์! ปิดซ่อมรันเวย์ สนามบินดอนเมือง 29 ม.ค. นี้

กินเที่ยว
เตรียมใจรับไฟลท์ดีเลย์! ปิดซ่อมรันเวย์ สนามบินดอนเมือง 29 ม.ค. นี้

ท่าอากาศยานดอนเมือง กำหนดปิดทางวิ่งฝั่งตะวันตก บางส่วนเพื่อซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กำหนดปิดทางวิ่งฝั่งตะวันตกบางส่วน ระหว่างวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 00.01 น. ถึง วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.59 น. เพื่อซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่งให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยในระยะยาว 
 
นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ทอท. กล่าวว่า ทอท.ได้กำหนดปิดทางวิ่งฝั่งตะวันตก (Runway 21R/03L) บางส่วนของ ทดม. เพื่อซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่งเป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร จากความยาวทางวิ่งทั้งหมด 3,700 เมตร ซึ่ง ทดม.จะบริหารจัดการโดยเปลี่ยนการใช้งานทางวิ่งฝั่งตะวันตก (21R/03L) ใช้สำหรับอากาศยานวิ่งขึ้นเท่านั้น โดยมีความยาวของทางวิ่งที่สามารถใช้ในการวิ่งขึ้นได้คงเหลือ 3,000 เมตร หลังจากหักความยาวทางวิ่งในส่วนพื้นที่ก่อสร้างและเขตความปลอดภัย ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานของอากาศยาน และยังคงมีความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบินได้ 26 เที่ยวบินต่อชั่วโมง 

สำหรับทางวิ่งฝั่งตะวันออก (21L/03R ) ให้ใช้สำหรับอากาศยานทำการบินลงแทน ทั้งนี้ เนื่องจากข้อจำกัดของทางวิ่งฝั่งตะวันออก (21L/03R) ที่ต้องใช้ทางขับ S เป็นจุดเชื่อมต่อมายังหลุมจอดของ ทดม. จึงทำให้ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณอากาศยานลดลงจาก 26 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 22 เที่ยวบินต่อชั่วโมง 
 
นายศิโรตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของสายการบินทำให้เที่ยวบินเกิดความล่าช้า และมีผลต่อการให้บริการผู้โดยสารในบางช่วงเวลา และอาจทำให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกสบาย

ดังนั้น ทดม. จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติและแผนเผชิญเหตุต่างๆ ในการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น อาทิ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) สายการบินที่ให้บริการ ณ ทดม. บริษัทตัวแทนให้บริการภาคพื้น ณ ทดม. ในการบริหารจัดการห้วงอากาศและระยะเวลาของแต่ละเที่ยวบินที่จะทำการบินจากสนามบินต้นทาง รวมถึงการบริหารหลุมจอดอากาศยานให้สอดคล้องกับระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้กระทบต่อการให้บริการแก่อากาศยานและผู้โดยสารน้อยที่สุด

อีกทั้ง ทดม.จะเตรียมอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในการจัดพื้นที่รองรับการพักรอ เพิ่มเก้าอี้ ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รวมทั้งจะจัดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถาม ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสายการบินในการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร

ทั้งนี้ ทดม. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม. โทร 0 2535 1192 ตลอด 24 ชั่วโมง
 

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก Don Mueang International Airport-DMK , AOT