เส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญ ไหว้พระ 9 วัด ฝั่งธนบุรี

กินเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญ ไหว้พระ 9 วัด ฝั่งธนบุรี

เนื่องใน วันวิสาขบูชา การไหว้พระขอพร นับเป็นการเสริมสิริมงคลให้ชีวิตด้วยวิธีการที่ทำได้ง่ายๆ

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำหนังสือ "ไหว้พระ 9 วัด ฝั่งธนบุรี" เพื่อแนะนำการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตามความเชื่อที่ว่า หากได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญ บริจาคทาน จะทำให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งที่ดี

คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับวัดดังๆ ฝั่งพระนคร แต่วันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับวัดในฝั่งธนบุรีกันบ้าง..
 
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือ วัดระฆัง, วัดหลวงพ่อโต เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรมหาวิหาร อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์มหานิกายภาค 1 เดิมชื่อ วัดบางว้าใหญ่ (หรือบางหว้าใหญ่) สร้างในสมัยอยุธยา มาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดระฆังโฆสิตาราม เนื่องจากมีการขุดพบระฆังที่วัดนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ภายในวัดประกอบไปด้วยศาสนสถานสำคัญมากมาย รวมถึงหอพระไตรปิฎกซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก 

วัดพระยาทำวรวิหาร

วัดพระยาทำวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างมาแต่สมัยใด เดิมชื่อว่าวัดนาค ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ โปรดเกล้าให้เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์(กุน) สมุหนายก รับเป็นธุระบูรณะปฏิสังขรณ์ แบบสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด แล้วสถาปนาเป็นวัดหลวง  จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดนาคเป็นวัดพระยาทำวรวิหาร

ปัจจุบันทางวัดได้บูรณะอุโบสถ ศาลาการเปรียญ โดยเฉพาะการปิดทองหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ พระประธานในอุโบสถของวัด ที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

วัดเครือวัลย์วรวิหาร


Cr. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 
วัดเครือวัลย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เป็นวัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา พระอุโบสถและพระวิหารของวัดนี้หันหน้าเข้าสู่คลองมอญ และระหว่างพระอุโบสถกับพระวิหาร มีพระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกา 3 องค์ตั้งอยู่ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดนี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์โดย เจ้าพระยาอภัยภูธร (น้อย บุณยรัตพันธุ์) และธิดาคือ เจ้าจอมเครือวัลย์ ได้รับพระราชทานนามว่า วัดเครือวัลย์วรวิหาร ตามชื่อของเจ้าจอมเครือวัลย์ ธิดาเจ้าพระยาอภัยภูธร (น้อย บุณยรัตพันธุ์) เจ้าจอมของพระองค์ และเป็นวัดประจำตระกูลบุณยรัตพันธุ์
 
วัดนาคกลางวรวิหาร


Cr. วัดนาคกลางวรวิหาร

วัดนาคกลาง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวัดโบราณ มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เดิมมี 3 วัด คือ วัดนาค, วัดกลาง และวัดน้อย วัดทั้งสามนี้ มีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี เมื่อถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีกรณีรวมชื่อวัด วัดนาค ให้ชื่อใหม่ว่า วัดพระยาทำ โดยเอาชื่อเดิมมารวมเข้ากับ วัดกลางและวัดน้อย ได้ชื่อใหม่ว่า "วัดนาคกลาง" เมื่อ พ.ศ. 2323 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

ภายในวัดมีศาลาสุธรรมภาวนา (ศาลาพระเจ้าตาก) อยู่ทางซ้ายมือของพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนิมิตฯ หรือหลวงพ่อทอง และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในพระอิริยาบถต่างๆ

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


Cr. @opeleye
 
วัดอรุณราชวราราม หรือ วัดแจ้ง, วัดอรุณ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร สร้างในสมัยอยุธยา ที่ชื่อวัดแจ้งเพราะพระเจ้าตากฯ ทำศึกเสร็จ แล้วยกทัพกลับมาเป็นเวลาเช้าพอดี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดอรุณฯ พร้อมทั้งโปรดให้ลงมือก่อสร้างพระปรางค์ตามแบบที่ทรงคิดขึ้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถด้วย
 
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายอย่าง โดยเฉพาะพระปรางค์วัดอรุณฯ และการบูรณะก็สำเร็จด้วยดีดังเห็นเป็นสง่างามอยู่จนทุกวันนี้

วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร


Cr. CKasa
 
วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่าวัดเจ๊สัวหง, แจ๊สัวหง, เจ้าสัวหง, วัดขรัวหง เพราะตั้งตามชื่อของเศรษฐีชาวจีนผู้สร้าง เมื่อมาถึงสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงปฏิสังขรณ์เป็นการใหญ่ ขยายทั้งตัววัด และสร้างพระอุโบสถใหม่ 
 
พระอุโบสถ เป็นอุโบสถขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของฝั่งธนบุรี ประตูด้านนอกมีลวดลายปูนปั้นรูปหงส์และดอกไม้ ด้านในเป็นลวดลายสีแบบจีนปนฝรั่ง หน้าต่างด้านนอกกระจกสีน้ำเงินประดับลวดลายดอกไม้ปูนปั้นสีทองติดลูกกรงดัดรูปหงส์สวยงามมาก พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะในสมัยอู่ทอง ชื่อหลวงพ่อแสน ผนังในพระอุโบสถโดยรอบมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบนแผ่นผ้าใบ เรื่องราวประวัติของพระพุทธเจ้า

วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร


Cr. วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
 
วัดโมลีโลกยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร เดิมเป็นวัดราษฎร์ สร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีชื่อเรียกทั่วไปว่า วัดท้ายตลาด มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา จนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบัน เนื่องจากตั้งอยู่ต่อจากตลาดเมืองกรุงธนบุรี ในสมัยธนบุรี วัดนี้เป็นวัดในเขตพระราชฐาน จึงไม่มีพระสงฆ์อยู่ตลอดช่วงรัชกาล

เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ ทรงมีพระราชศรัทธาปฏิสังขรณ์วัดให้บริบูรณ์งดงามยิ่งขึ้น และทรงเปลี่ยนนามใหม่ว่า "วัดโมลีโลกยสุธาราม" ภายหลังมาเรียกกันว่า "วัดโมลีโลกยาราม" วัดโมลีโลกยารามเคยเป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรมมากเป็นระดับต้นๆ ของประเทศ

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร


Cr. Supanut Arunoprayote
 
วัดกัลยาณมิตร หรือ วัดกัลยาณ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร เจ้าพระยานิกรบดินทร์มหินทรมหากัลยาณมิตร (โต) ต้นสกุลกัลยาณมิตร ได้อุทิศบ้านและที่ดินบริเวณใกล้เคียง สร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2368 และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า "วัดกัลยาณมิตร" และทรงสร้างพระวิหารหลวงและพระประธานพระราชทาน เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชื่อ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต
 
หลวงพ่อโตเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูง โดยเฉพาะในหมู่ชาวจีน เรียกชื่อแบบจีนว่า ซำปอฮุดกง หรือ ซำปอกง 
 
พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ (ป่าเลไลย์) ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงพุทธประวัติ และแสดงชีวิตชาวบ้านในสมัยรัชกาลที่ 3 และยังมีหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ 4 หน้าวิหารหลวงเป็นหอระฆังที่เพิ่งสร้างใหม่ เก็บระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดของไทย

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


Cr. Supanut Arunoprayote
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร หรือชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดรั้วเหล็ก เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุญนาค) หรือ สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ ทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2371 ต่อมา สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้สร้างพระบรมธาตุมหาเจดีย์ทรงกลมองค์ใหญ่ ถือว่าเป็นเจดีย์แบบลังกาองค์แรกในสมัยรัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
 
ในปี พ.ศ. 2556 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 (Award of Excellence) จากโครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์วัดประยุรวงศาวาส ด้านการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
 

 
ใครที่กำลังมองหาเส้นทางไหว้พระ 9 วัด สำหรับวันวิสาขบูชาที่กำลังจะมาถึง เก็บเส้นทางฝั่งธนไว้เป็นอีกตัวเลือกดีๆ นะคะ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1nTn1tMl95HLH4Wv7O1dXrzGYGH5zFMLH/view