ประกาศ ปิดเส้นทางเดินรถเข้า-ออก "น้ำตกทีลอซู" ช่วงหน้าฝน 4 เดือน

กินเที่ยว
ประกาศ ปิดเส้นทางเดินรถเข้า-ออก "น้ำตกทีลอซู" ช่วงหน้าฝน 4 เดือน

เพื่อเป็นการพักฟื้นผืนป่า ให้สัตว์ป่าออกหากิน และขยายพันธุ์โดยไม่ถูกรบกวน

เฟซบุ๊กแฟนเพจ TAT TAK ออกประกาศแจ้งปิดเส้นทางเดินรถเข้า-ออก น้ำตกทีลอซู เขตรักษาพันธุ์ป่าอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2562 เพื่อเป็นการพักฟื้นผืนป่า ให้สัตว์ป่าออกหากิน และขยายพันธุ์โดยไม่ถูกรบกวน โดยจะเปิดเส้นทางเดินรถอีกครั้งในวันที่ 1 ตุลาคม 2562

 
การเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถเดินทางเข้าไปได้ 2 เส้นทาง คือ 
 
- เส้นทางที่ 1 ล่องเรือยางจาก อ.อุ้มผาง ขึ้นที่ท่าทราย เดินเท้าต่อไปยังน้ำตกทีลอซู ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
 
- เส้นทางที่ 2 เดินเท้าตามเส้นทางรถจากห้วยหนองหลวงถึงน้ำตกทีลอซู ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง

สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าไปในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางก่อนทุกครั้ง
 

 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ :

ททท. สำนักงานตาก
โทร. 0-5551-4341-3
E-Mail tattak@tat.or.th
 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
โทร. 0-5557-7318 , 088 427 5272
 
ประธานชมรมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง
คุณภูมิรวิชญ์ โชติธนวัฒน์ชัย 098 4561914
 

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก TAT TAK , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย