พุกาม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากยูเนสโก

กินเที่ยว
พุกาม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากยูเนสโก

ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ อย่าง "พุกาม" นับว่าเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศพม่า (เมียนมาร์)

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศให้ "พุกาม" เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2019 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ในที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 43 ณ กรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน

 
เมื่อปีค.ศ.1996 เมียนมาร์ เคยผลักดันให้ พุกาม เป็นมรดกโลกแล้วครั้งหนึ่ง แต่ในขณะนั้นคุณสมบัติยังไม่ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมด เวลาล่วงเลยมากว่า 20 ปี วันนี้ ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ อันมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของทางเมียนมาร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว

โดยนับว่าเป็นมรดกโลกแห่งที่ 2 ของประเทศ ต่อจากกลุ่มเมืองโบราณอาณาจักรพยู (Pyu Ancient Cities) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไปเมื่อปีค.ศ.2014

 
 
ถ้ามีโอกาส ก็มา ขึ้นบอลลูน ชมเมือง "พุกาม" กันนะคะ